Yorumlar


" Türk Eğitim Sisteminde Milli Eğitim Şuraları ve Kalkınma Planlarının nasıl bir rolü bulunmaktadır? Bu şuralarda ve planlarda bazı kararların sürekli olarak tekrarlandığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türk Eğitim Sisteminin temel sorunu sizce nedir? CEVAP Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında, her toplumun belirlemiş olduğu gelişim hedefleri vardır. Bir ülkenin kalkınabilmesi için o toplumun belirli asgari koşullara sahip olması gerekir. Bunlar ,sürekli ve istikrarlı siyaset ortamı, gelişmiş ulaşım, iletişimin gelişmiş olması, finans ortamı ve yetli düzeyde eğitim seviyesidir. Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede en önemli ölçütlerden biri o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. İnsan kaynaklarının niteliğini arttırmak içinde eğitim ön şarttır. Ülkemizde bu hedefler ışığında çağa ve gelişmelere en iyi şekilde uyum sağlayabilmek adına 1961 anayasası ile birlikte yasal zorunluluk haline gelen belirli dönemleri kapsayan ve üst belge niteliğinde olan ve içeriklerinde her zaman eğitim başlığı bulunan Kalkınma Planları hazırlanmıştır. Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretimle ilgili konulan incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kuruludur. Eğitimin geleceğine dair politika, strateji ve uygulamaların belirlendiği eğitim şuralarında alınan kararlar, eğitimin niteliği, insanımızın milletimizin ve devletimizin geleceği için şüphesiz son derece önemlidir. Kalkınma Planları ve Milli Eğitim Şuraları’nda eğitim ile ilgili önemli kararların alındığı belge ve toplantılar olmalarına karşın belge ve toplantılarda alınan kararların çoğunun birbirinin tekrarı niteliğinde olması var olan sorunların tamamıyla çözülememesine neden olmuştur. Kalkınma planlarında ve şuralarda alınan kararların uygulamaya aktarılması konusu ile ilgili gerekli adımların atılmaması veya atılamaması, eğitim sisteminin sorunlarını çözümsüz bırakmıştır. Kalkınma Planları ve şuralarda alınan kararların önemli bir bölümü ya hiç uygulanmamış ya uygulanmak üzere ileri bir tarihe atılmış ya da siyasi iktidar değişiklikleri sonucunda kararlar ters istikamette değiştirilmiştir . Hatta alınan bazı kararlardan bir iki yıllık kısa bir uygulamadan sonra vazgeçilmiş, bazılarının ise tersi yönde uygulamalara gidilmiştir. Kalkınma planı ve şuralarda tekrar eden bazı karar örnekleri: • Öğretmen açığı, nitelikli öğretmen yetiştirilmesi, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi, öğretmenlerin kalknmada öncelikli bölgelerde teşviki • Mesleki ve Teknik Eğitime ağırlık verilmesi • Ortaokulun Ortaöğretim veya İlköğretim bünyesine alınması • Liselerde öğrencilerin öğretim giderlerine katılma durumu • Okul öncesi eğitimin zorunluluk durumu • Sınıf geçme, ders geçme, kredili sistem • Temel Eğitim, ilköğretim kavramları ve İlkokula başlama yaşı"

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 28 Haziran 2020

" Türk Eğitim Sisteminde Milli Eğitim Şuraları ve Kalkınma Planlarının nasıl bir rolü bulunmaktadır? Bu şuralarda ve planlarda bazı kararların sürekli olarak tekrarlandığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türk Eğitim Sisteminin temel sorunu sizce nedir? CEVAP Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında, her toplumun belirlemiş olduğu gelişim hedefleri vardır. Bir ülkenin kalkınabilmesi için o toplumun belirli asgari koşullara sahip olması gerekir. Bunlar ,sürekli ve istikrarlı siyaset ortamı, gelişmiş ulaşım, iletişimin gelişmiş olması, finans ortamı ve yetli düzeyde eğitim seviyesidir. Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede en önemli ölçütlerden biri o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. İnsan kaynaklarının niteliğini arttırmak içinde eğitim ön şarttır. Ülkemizde bu hedefler ışığında çağa ve gelişmelere en iyi şekilde uyum sağlayabilmek adına 1961 anayasası ile birlikte yasal zorunluluk haline gelen belirli dönemleri kapsayan ve üst belge niteliğinde olan ve içeriklerinde her zaman eğitim başlığı bulunan Kalkınma Planları hazırlanmıştır. Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretimle ilgili konulan incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kuruludur. Eğitimin geleceğine dair politika, strateji ve uygulamaların belirlendiği eğitim şuralarında alınan kararlar, eğitimin niteliği, insanımızın milletimizin ve devletimizin geleceği için şüphesiz son derece önemlidir. Kalkınma Planları ve Milli Eğitim Şuraları’nda eğitim ile ilgili önemli kararların alındığı belge ve toplantılar olmalarına karşın belge ve toplantılarda alınan kararların çoğunun birbirinin tekrarı niteliğinde olması var olan sorunların tamamıyla çözülememesine neden olmuştur. Kalkınma planlarında ve şuralarda alınan kararların uygulamaya aktarılması konusu ile ilgili gerekli adımların atılmaması veya atılamaması, eğitim sisteminin sorunlarını çözümsüz bırakmıştır. Kalkınma Planları ve şuralarda alınan kararların önemli bir bölümü ya hiç uygulanmamış ya uygulanmak üzere ileri bir tarihe atılmış ya da siyasi iktidar değişiklikleri sonucunda kararlar ters istikamette değiştirilmiştir . Hatta alınan bazı kararlardan bir iki yıllık kısa bir uygulamadan sonra vazgeçilmiş, bazılarının ise tersi yönde uygulamalara gidilmiştir. Kalkınma planı ve şuralarda tekrar eden bazı karar örnekleri: • Öğretmen açığı, nitelikli öğretmen yetiştirilmesi, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi, öğretmenlerin kalknmada öncelikli bölgelerde teşviki • Mesleki ve Teknik Eğitime ağırlık verilmesi • Ortaokulun Ortaöğretim veya İlköğretim bünyesine alınması • Liselerde öğrencilerin öğretim giderlerine katılma durumu • Okul öncesi eğitimin zorunluluk durumu • Sınıf geçme, ders geçme, kredili sistem • Temel Eğitim, ilköğretim kavramları ve İlkokula başlama yaşı"

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 28 Haziran 2020