• Test adı: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final - sorularicoz.com
 • Görüntülenme: 75020 defa
 • Cevaplama süresi: yaklaşık olarak 30 dakika
 • Paylaşım:
  Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Çıktı al
 • abcde
 • Yükleniyor...
 • Soru: 1
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 1. Soru
 • Soru: 2
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 2. Soru
 • Soru: 3
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 3. Soru
 • Soru: 4
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 4. Soru
 • Soru: 5
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 5. Soru
 • Soru: 6
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 6. Soru
 • Soru: 7
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 7. Soru
 • Soru: 8
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 8. Soru
 • Soru: 9
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 9. Soru
 • Soru: 10
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 10. Soru
 • Soru: 11
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 11. Soru
 • Soru: 12
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 12. Soru
 • Soru: 13
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 13. Soru
 • Soru: 14
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 14. Soru
 • Soru: 15
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 15. Soru
 • Soru: 16
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 16. Soru
 • Soru: 17
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 17. Soru
 • Soru: 18
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 18. Soru
 • Soru: 19
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 19. Soru
 • Soru: 20
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 20. Soru
 • Soru: 21
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 21. Soru
 • Soru: 22
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 22. Soru
 • Soru: 23
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 23. Soru
 • Soru: 24
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 24. Soru
 • Soru: 25
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 25. Soru
 • Soru: 26
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 26. Soru
 • Soru: 27
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 27. Soru
 • Soru: 28
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 28. Soru
 • Soru: 29
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 29. Soru
 • Soru: 30
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Bahar Final 30. Soru
Başarı oranınız:
Facebook Yorumları

Üye Yorumları

64x64
Rıza Çetin 28 Haziran 2020

Türk Eğitim Sisteminde Milli Eğitim Şuraları ve Kalkınma Planlarının nasıl bir rolü bulunmaktadır? Bu şuralarda ve planlarda bazı kararların sürekli olarak tekrarlandığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türk Eğitim Sisteminin temel sorunu sizce nedir? CEVAP Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında, her toplumun belirlemiş olduğu gelişim hedefleri vardır. Bir ülkenin kalkınabilmesi için o toplumun belirli asgari koşullara sahip olması gerekir. Bunlar ,sürekli ve istikrarlı siyaset ortamı, gelişmiş ulaşım, iletişimin gelişmiş olması, finans ortamı ve yetli düzeyde eğitim seviyesidir. Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede en önemli ölçütlerden biri o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. İnsan kaynaklarının niteliğini arttırmak içinde eğitim ön şarttır. Ülkemizde bu hedefler ışığında çağa ve gelişmelere en iyi şekilde uyum sağlayabilmek adına 1961 anayasası ile birlikte yasal zorunluluk haline gelen belirli dönemleri kapsayan ve üst belge niteliğinde olan ve içeriklerinde her zaman eğitim başlığı bulunan Kalkınma Planları hazırlanmıştır. Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretimle ilgili konulan incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kuruludur. Eğitimin geleceğine dair politika, strateji ve uygulamaların belirlendiği eğitim şuralarında alınan kararlar, eğitimin niteliği, insanımızın milletimizin ve devletimizin geleceği için şüphesiz son derece önemlidir. Kalkınma Planları ve Milli Eğitim Şuraları’nda eğitim ile ilgili önemli kararların alındığı belge ve toplantılar olmalarına karşın belge ve toplantılarda alınan kararların çoğunun birbirinin tekrarı niteliğinde olması var olan sorunların tamamıyla çözülememesine neden olmuştur. Kalkınma planlarında ve şuralarda alınan kararların uygulamaya aktarılması konusu ile ilgili gerekli adımların atılmaması veya atılamaması, eğitim sisteminin sorunlarını çözümsüz bırakmıştır. Kalkınma Planları ve şuralarda alınan kararların önemli bir bölümü ya hiç uygulanmamış ya uygulanmak üzere ileri bir tarihe atılmış ya da siyasi iktidar değişiklikleri sonucunda kararlar ters istikamette değiştirilmiştir . Hatta alınan bazı kararlardan bir iki yıllık kısa bir uygulamadan sonra vazgeçilmiş, bazılarının ise tersi yönde uygulamalara gidilmiştir. Kalkınma planı ve şuralarda tekrar eden bazı karar örnekleri: • Öğretmen açığı, nitelikli öğretmen yetiştirilmesi, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi, öğretmenlerin kalknmada öncelikli bölgelerde teşviki • Mesleki ve Teknik Eğitime ağırlık verilmesi • Ortaokulun Ortaöğretim veya İlköğretim bünyesine alınması • Liselerde öğrencilerin öğretim giderlerine katılma durumu • Okul öncesi eğitimin zorunluluk durumu • Sınıf geçme, ders geçme, kredili sistem • Temel Eğitim, ilköğretim kavramları ve İlkokula başlama yaşı

64x64
Rıza Çetin 28 Haziran 2020

Türk Eğitim Sisteminde Milli Eğitim Şuraları ve Kalkınma Planlarının nasıl bir rolü bulunmaktadır? Bu şuralarda ve planlarda bazı kararların sürekli olarak tekrarlandığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türk Eğitim Sisteminin temel sorunu sizce nedir? CEVAP Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında, her toplumun belirlemiş olduğu gelişim hedefleri vardır. Bir ülkenin kalkınabilmesi için o toplumun belirli asgari koşullara sahip olması gerekir. Bunlar ,sürekli ve istikrarlı siyaset ortamı, gelişmiş ulaşım, iletişimin gelişmiş olması, finans ortamı ve yetli düzeyde eğitim seviyesidir. Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede en önemli ölçütlerden biri o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. İnsan kaynaklarının niteliğini arttırmak içinde eğitim ön şarttır. Ülkemizde bu hedefler ışığında çağa ve gelişmelere en iyi şekilde uyum sağlayabilmek adına 1961 anayasası ile birlikte yasal zorunluluk haline gelen belirli dönemleri kapsayan ve üst belge niteliğinde olan ve içeriklerinde her zaman eğitim başlığı bulunan Kalkınma Planları hazırlanmıştır. Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretimle ilgili konulan incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kuruludur. Eğitimin geleceğine dair politika, strateji ve uygulamaların belirlendiği eğitim şuralarında alınan kararlar, eğitimin niteliği, insanımızın milletimizin ve devletimizin geleceği için şüphesiz son derece önemlidir. Kalkınma Planları ve Milli Eğitim Şuraları’nda eğitim ile ilgili önemli kararların alındığı belge ve toplantılar olmalarına karşın belge ve toplantılarda alınan kararların çoğunun birbirinin tekrarı niteliğinde olması var olan sorunların tamamıyla çözülememesine neden olmuştur. Kalkınma planlarında ve şuralarda alınan kararların uygulamaya aktarılması konusu ile ilgili gerekli adımların atılmaması veya atılamaması, eğitim sisteminin sorunlarını çözümsüz bırakmıştır. Kalkınma Planları ve şuralarda alınan kararların önemli bir bölümü ya hiç uygulanmamış ya uygulanmak üzere ileri bir tarihe atılmış ya da siyasi iktidar değişiklikleri sonucunda kararlar ters istikamette değiştirilmiştir . Hatta alınan bazı kararlardan bir iki yıllık kısa bir uygulamadan sonra vazgeçilmiş, bazılarının ise tersi yönde uygulamalara gidilmiştir. Kalkınma planı ve şuralarda tekrar eden bazı karar örnekleri: • Öğretmen açığı, nitelikli öğretmen yetiştirilmesi, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi, öğretmenlerin kalknmada öncelikli bölgelerde teşviki • Mesleki ve Teknik Eğitime ağırlık verilmesi • Ortaokulun Ortaöğretim veya İlköğretim bünyesine alınması • Liselerde öğrencilerin öğretim giderlerine katılma durumu • Okul öncesi eğitimin zorunluluk durumu • Sınıf geçme, ders geçme, kredili sistem • Temel Eğitim, ilköğretim kavramları ve İlkokula başlama yaşı

 • 1. a b c d e
 • 2. a b c d e
 • 3. a b c d e
 • 4. a b c d e
 • 5. a b c d e
 • 6. a b c d e
 • 7. a b c d e
 • 8. a b c d e
 • 9. a b c d e
 • 10. a b c d e
 • 11. a b c d e
 • 12. a b c d e
 • 13. a b c d e
 • 14. a b c d e
 • 15. a b c d e
 • 16. a b c d e
 • 17. a b c d e
 • 18. a b c d e
 • 19. a b c d e
 • 20. a b c d e
 • 21. a b c d e
 • 22. a b c d e
 • 23. a b c d e
 • 24. a b c d e
 • 25. a b c d e
 • 26. a b c d e
 • 27. a b c d e
 • 28. a b c d e
 • 29. a b c d e
 • 30. a b c d e